Uppdrag jag åtar mig

Jag arbetar främst med fackböcker, handböcker, läromedel och andra informativa texter för såväl nybörjare som professionella. Ämnesområdena kan vara alltifrån media, kommunikation, teknik, ekonomi och management till vård, beteendevetenskap och kåserier.

Redaktionellt arbete
Handleder författare i processen från idé till råmanus.
Språkredigerar och strukturerar manus.
Bearbetar manus med avseende på pedagogisk kvalitet.
Gör förslag/skisser på lämpliga illustrativa och förklarande bilder och tar fram bildoriginal i samarbete med illustratör/fotograf/bildredaktör (se Samarbetspartners). Även viss egen fotografering.
Tar fram layoutmall och tryckoriginal (ev. i samarbete med formgivare, se Samarbetspartners).
Språkbearbetning
T.ex. förenkling av komplicerade texter och anpassning till specifika målgrupper.
Korrekturläsning
Bildspel & Presentationer & Webben
Tar fram bildspel i PowerPoint (inkl. foton, illustrationer, tabeller och diagram m m) för utbildningar och föredrag. Bearbetar texter för webbpublicering. Granskar och funktionstestar digital information & programvara.
Formgivning & Sättning
Skapar omslag och layoutmallar, typograferar och sätter texter/böcker/posters i InDesign. Skapar även tabeller och illustrationer i InDesign.
Översättning
Översätter pedagogiska material från engelska till svenska och anpassar dem till svenska förhållanden.