Så arbetar jag

Tar emot färdigt råmanus/textunderlag eller tar fram det i samarbete med utsedd författare.
Bearbetar manus språkligt och pedagogiskt.
Tar fram bildförslag och bildoriginal i samarbete med bildredaktör, formgivare, illustratör, fotograf (se Samarbetspartners). Viss egen fotografering med digitalkamera.
Levererar bearbetad text och färdiga bildoriginal till formgivare för montering.
Granskar montering och ansvarar för korrekturrundor, ofta via pdf-filer.
Granskar tryckoriginal före tryck.
Granskar ev. färgprover eller rentryck under tryckning.

Besöker uppdragsgivaren vid behov. Sköter sedan den mesta kommunikationen via e-post, pdf-filer och telefon. Månadsvis delfakturering vid längre uppdrag.