Mitt uppdrag:
Granskning av den svenska översättningen 
och anpassning av bildmaterial.

ISBN 91-47-03602-8