Mitt uppdrag:
Språklig granskning av de nio författarnas bidrag till antologin. Anpassning till gemensamma manér.

ISBN 91-47-06363-7