Mitt uppdrag:
Korrekturläsning och slutgranskning av text och montage. Förslag till omarbetningar/kompletteringar i vissa detaljer.

ISBN 91-631-2878-0